19 Januari 2011

Posted by toniey
| 12:52 AM
Ketika ku dahaga, hal Ini menjadi "tetesan air" yang menyegarkan hausku ....ketika ku sdg susah-payah-letih-bergejolak-dan hampir kehilangan maknaku ;

ayat ini selalu kubaca......ayat ini tersirat makna yg amat dalam untukku....pun ketika kupahami terjemahnya.


VISI ku sebagai MANUSIA yg diciptakanNYA menjalani hidup dan kehidupan ini selalu ada korelasinya dengan ayat-ayat ini ini .

..." Pegang teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertaqwa." --- QS Al-Baqarah 2:63


Manusia Menetapkan Visi.

Banyak manusia modern saat ini menderita penyakit yang dinamakan spiritual patology atau spiritual illnes.

Menurut Khalil Kavari,apabila manusia gagal dalam mencapai makna hidupnya, mereka akan menderita kekeringan jiwa, seperti yang banyak terjadi disekitar kita dewasa ini, bahkan mungkin hampir kita alami sekarang.

Hal ini terjadi akibat kesalahan orientasi dalam menjalani kehidupan. Mereka menyangka bahwa makna kehidupan selalu bisa diraih dengan melalui materi dan otak, tapi pada kenyataannya mereka gagal menemukan makna kehidupan yang hakiki yang sesungguhnya, lewat materi tersebut. Penemuan ilmiah yang juga diteliti oleh Danah Zohar dan Ian Marshall ini mengatakan, bahwa makna yang paling tinggi dan paling bernilai, dimana manusia akan merasa bahagia, justru terletak pada aspek spiritualitasnya.

Dan hal tersebut terasakan oleh manusia, ketika ia ikhlas mengabdi kepada sifat atau kehendak Tuhannya..

"Dan AKU tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-KU." -- QS Adz Zaariyaat ( Angin yang Menerbangkan ) 51:56.


Rujukan ayat dan hadist yg bersinergi dengan kehidupan yg senantiasa kita alami.

# Sumber Suara Hati #

"Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ( tubuh)nya ruh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran,penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." -- QS As-Sajdah ( arti : Sujud ) 32:9

"Dan dibumi ada tanda-tanda {kekuasaan Allah} bagi orang yang yakin,dan juga dalam dirimu sendiri,maka apakah kamu tidak memperhatikan ? -- QS Adz Dzaariyaat ( arti : Angin yg Menerbangkan )" 51:20-21

"Sesungguhnya Allah menyuruh ( kamu ) berlaku adil dan berbuat kebajikan,memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
-- QS An-Nahl ( lebah ) 16:90
"Dari Masa kejayaan dan kehancuran, Kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran".
Kerajaan Romawi ketika Jaya : "Troy" Film
QS Aali - 'Imraan ( Keluarga Imran ) 3:140
Peninggalan kehancuran Kerajaan Romawi"Dari Masa kejayaan dan kehancuran, Kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran".
QS Aali - 'Imraan ( Keluarga Imran ) 3:140


  

"..Sungguh, Shalat mencegah perbuatan keji dan Mungkar.." QS Al-Ankabuut ( Laba-Laba ) 29:45
"..Sungguh, Shalat mencegah perbuatan keji dan Mungkar.." QS Al-Ankabuut ( Laba-Laba ) 29:45
dan banyak sekali ayat-ayat lain yg membuka mata hatiku ketika ia terselimuti asa yg menggelapkanku..

itulah Ayat-ayat Al Quran-ku....,banyak makna yg menyejukkan jiwaku...
"
"Al Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini."
QS Al-Jaatsiyah
( Yang Berlutut ) 45:20
----------------------------------------------------------------------------------"Qalbu ( hati ) itu seperti ( helaian ) bulu-bulu ayam pada tanah sahara, dibolak-balikkan oleh angin, muka dan belakang." -- Al-Hadist

Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW : " Wahai Rasulullah dimanakah Allah, dibumi atau dilangit?" Rasulullah SAW menjawab : " Dalam qalbu ( hati ) hambaNya yang beriman ! " Al-Hadist

"Aku adalah harta terpendam, Aku ingin diketahui, oleh karena itu, aku menciptakan makhluk." -- Al Hadist Qudsi

"Apabila engkau mengenal siapa dirimu,maka engkau akan mengenal siapa Tuhanmu" -- Al Hadist

 
"Setiap orang dari kamu adalah pemimpin,dan kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin itu" -- Al Hadist


   Sesungguhnya kita adalah sebenar-benarnya Pembelajar dari kehidupan.

Lalu , apa yg sudah diraih dalam hidup dan kehidupan kita hingga kini ??